Προσλήψεις 16 ατόμων στο Δ. Αλεξανδρούπολης


Ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη μουσικών (καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού)με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία , έναντι αντιτίμου, συνολικά 16 ατόμων για την κάλυψη αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΠηγή