Προσλήψεις 2 ατόμων στο δήμο Οιχαλίας


Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 2 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του «Οργανισµού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών, Παιδείας και Αθλητισµού ∆ήµου Οιχαλίας».

Ειδικότητες: ∆Ε Βοηθός Βρεφονηπιοκόµος, ∆Ε ∆ιοικητικός Υπάλληλος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣΠηγή