Προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δ. Ρήγα-Φεραίου


O δήμος Ρήγα-Φεραίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΥΠηγή