Τσίπρας: Οι άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν φως στο τούνελ

Åðßóêåøç êáé îåíÜãçóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá óôá ÷çìéêÜ êáé âéïöáñìáêåõôéêÜ åñãáóôÞñéá ôçò ÐÜôñáò. Ï ðñùèõðïõñãüò âñßóêåôáé óôçí ÐÜôñá óôï ðëáßóéï ôïõ 9ïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõíåäñßïõ ãéá ôçí ÐáñáãùãéêÞ Áíáóõãêñüôçóç ôçò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò. (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ)

«Έχουμε έναν κοινό στόχο, να ξαναστήσουμε τον τόπο στα πόδια του, να αναζητήσουμε μαζί την επόμενη μέρα για την Ελλάδα», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο 9ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα, όχι μονάχα γιατί είναι άριστοι μόνο οι οιωνοί, αλλά γιατί είναι θετικά, ενθαρρυντικά, αισιόδοξα και όλα τα στοιχεία», όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Είπε ειδικότερα ότι «η οικονομία επανέρχεται σε ανοδικούς ρυθμούς, η ανεργία μειώνεται, οι άνθρωποι αρχίζουν να βλέπουν φως στο τούνελ και η χώρα κατά κοινή ομολογία κερδίζει τη διεθνή θέση που της αξίζει, η εμπιστοσύνη των αγορών προς τη χώρα μας αποκαθίσταται, και βαδίζουμε επιτέλους προς το τέλος της επιτροπείας και των μνημονίων, τον Αύγουστο αυτού του χρόνου, το 2018».

«Μπορώ σήμερα με σιγουριά να πω ότι τα χειρότερα είναι πια πίσω μας», είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Σημείωσε πως μπορεί να πει σήμερα με σιγουριά ότι «μπροστά μας, μπροστά στην οικονομία, στην κοινωνία, στην πατρίδα, βρίσκεται ένας δρόμος που έχει ανοίξει με πολλές θυσίες, συμβιβασμούς, συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, σκληρές διαπραγματεύσεις, που οδηγεί με σιγουριά σε ένα μέλλον πολύ καλύτερο».

Ανέφερε ότι «μπορούμε να προσβλέπουμε σε μια πιο ισορροπημένη σχέση του πολίτη με το κράτος, στη σταδιακή μείωση της φορολογίας, στην αύξηση των αμοιβών και των συντάξεων, στην αποκατάσταση του εργασιακού καθεστώτος που επιβλήθηκε στην αρχή του μνημονίου, με όρους πολιτισμού και όχι ζούγκλας, στην αύξηση των επενδύσεων οι οποίες ήδη διαγράφουν ανοδική πορεία, που αναμένουμε να επιταχυνθεί το επόμενο διάστημα».

Δήλωσε αποφασισμένος να τηρήσει μέχρι τέλους την εντολή του λαού να βγάλει τη χώρα από το τέλμα.

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ